Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Førskole er et frivilligt tilbud, som gør det muligt for skoler at overtage børnene de sidste måneder af deres børnehavetid.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Børnene går i førskole fra 1. marts til skolestart i august.

I førskolegruppen/SFO’en arbejder vi konkret på at videreudvikle de individuelle, sociale, motoriske og sproglige færdigheder hos børnene. Vi fortsætter der, hvor MiniSFO slap.

Skriv dit barn op

Du skal huske også at skrive dit barn op til 0. klasse. Dit barn bliver ikke automatisk skrevet op til 0. klasse, når det bliver tilmeldt førskole.

Læs mere om skolestart og skoleindskrivning her.

Mål for førskolen

Målene for førskolen er:

  • at børnene opnår tryghed i forhold til nye børn og voksne inden skolestart.
  • at børnene lærer at færdes hjemmevant i de nye omgivelser og opnår tryghed.
  • at børnene får et kendskab til børnehaveklassen og børnehaveklasselederen ved hjælp af gensidige besøg og holder kontakt med børnehaven ved hjælp af besøgsordninger.
  • at børnene opnår større forståelse af de nye krav der stilles i skolen, når det handler om en stadig højere grad af at være selvhjulpen, at kunne sidde længere tid fordybet i en aktivitet,
  • at vente på tur og modtage kollektive beskeder.