Vejen til Havndal Skole og Børneby

Her finder du information om parkering, trafiksikkerhed, transport til skole (skolebusser) og principper for færdsel ved børnebyen.

Parkering

Cykler og knallerter parkeres i cykelstativerne foran skolen og børnebyen.

Biler parkeres i parkeringsbåsene foran skolen og børnebyen.

Der er standsningsforbud i vognbanen nærmest skolen og børnebyen, da den er forbeholdt skolebus, rutebiler og udrykningskøretøjer.

Skolebus

Der kører skolebus til Havndal Skole og Børneby.

Du kan se køreplanen for skolebussen på Midttrafiks hjemmeside.

Hvis busserne ikke kører på grund af snestorm, annonceres dette så tidligt som muligt på henholdsvis:

 • Aula
 • Havndal Skole og Børnebys facebook side

Gratis transport til skole

Elever har ret til gratis transport til og fra skole, hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde, eller hvis vejen er vurderet som trafikfarlig.

For at få gratis kørsel er det et krav, at eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Der kan også bevilliges kørsel til syge og invaliderede elever.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole på Randers Kommunes hjemmeside.

Trafiksikkerhed

Havndal Skole og Børneby vil på enhver måde medvirke til at skabe et trygt trafikmiljø samt forebygge og undgå trafikulykker på vejen til børnebyen.

Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at vi alle kan færdes sikkert til og fra Havndal Skole og Børneby. Dette forsøger vi at gøre ved at afvikle gåprøver og den lille og store cyklistprøve. Desuden har vi i samarbejde med skolepatruljen fokus på trafiksikkerhed, uddannelse og nye tiltag på området.

Fartgrænsen ved Havndal Børneby skal overholdes.

Regler og principper for færdsel til og fra Havndal Skole og Børneby

 • Vi henstiller til, at alle medvirker til at overholde følgende regler og principper:

  • Alle respekterer skolepatruljen ved fodgængerfeltet. Følg deres anvisninger.
  • Vær en god rollemodel og pas godt på både dine og andres børn. Vær bevidst om, at børn kopierer voksnes trafikale adfærd.
  • Af- og pålæsning af børn sker på parkeringspladsen ved at anvende p-båse eller vigeplads ved cykelskur. Hegnet adskiller skolebus og andre trafikanter og er IKKE til parkering. Ingen af- og pålæsning på Søringen ved hallen. Vejen er smal, og det giver farlige situationer.
  • At børn/elever bærer cykelhjelm, når de opholder sig på skolens/institutionens områder i skoletiden, og ved ture ud af huset både bruger cykelhjelm og skjold

   

  Link: https://www.sikkertrafik.dk/rad-og-viden/cykel/faerdselsregler/hvad-siger-loven/