Havndal Skole og Børnebys profil

Havndal Skole og Børneby er børnehave, skole og SFO under et med fælles ledelse, fælles pædagogik og fælles faciliteter.

Havndal Skole og Børneby ligger i udkanten af Havndal by i udkanten af Randers Kommune. Vi ligger smukt på landet med udsigt over sø og åbent landskab. Der er adgang til skov, naturområder og hal, som flittigt bliver brugt i dagligdagen til læring og undervisning i skole, dagtilbud og fritidstilbud.

Det første spadestik til Havndal Skole og Børneby blev taget den 15. september 2017.

Ideen bag Havndal Skole og Børneby er at skabe en funktionel og stærk sammenhæng mellem børnehave og SFO, som åbner mulighed for en høj grad af lokalefællesskab og en fleksibel udnyttelse af personaleressourcerne. Børnehave og SFO under samme tag giver flere fordele. Blandt andet bliver der en samlet indgang for børnehave, skole og SFO med mulighed for, at børnehave og SFO kan åbne og lukke sammen og samarbejde i ydertimer og ferier.

Vi arbejder endvidere på et udvidet samarbejde med de lokale dagplejere, den lokale idrætsforening og erhvervslivet i Havndal.

Havndal Skole og Børneby har ca. 30 børnehavebørn og ca. 80 skolebørn.

Ledelsen består af en skoleleder og en souschef.

 

Sjov, hygge og legende læring

"Mit grundsyn er, at hvis børn skal lære noget, skal de trives. Hvis børn føler sig godt tilpas, har gode relationer, føler sig anerkendt, har indflydelse og kan præge omgivelser - så er de parate til læring" - Stig Brostrøm.

I Havndal Skole og Børneby skaber vi sammenhæng og balance mellem børnehave, skole, SFO, fritid og hjem i hele børnenes læringsforløb - fra de starter i børnehave, når de er tre år, til de skifter til en overbygningsskole efter 6. klasse. Havndal Børneby udgør rammerne om børnenes liv og læring. Der er her, de nære venskaber og forpligtende fællesskaber opstår.

Personalet arbejder helhedsorienteret, inkluderende og tværfagligt for at sikre kvaliteten hele vejen igennem barnelivet - fra dagpleje til børnehave, fra børnehave til førskole og fra førskole til skole/SFO. Vi sammentænker pædagogikken og tilgangen til læring, så der arbejdes kontinuerligt med barnets læring, udvikling og trivsel. Vi vægter de nære relationer, da det skaber trivsel for både børn og voksne. Fællesskab og inklusion er i højsædet. Pædagoger og lærere samarbejder tæt om de enkelte barns udvikling og følger læreprocesserne sammen.

Fælles for hele personalegruppen er professionelle læringsfællesskaber (PLF). PLF er en tilgang til praksis, som udvikler og opbygger de professionelles evner til i fællesskab at højne børnenes læring og trivsel. PLF har altid fokus på, hvordan børnenes læring og trivsel kan øges. At arbejde som et professionelt læringsfællesskab forudsætter en kultur, hvor læring er noget, man samarbejder om og tager et kollektivt ansvar for. Vi udvikler og arbejder ud fra fælles visioner, værdier og normer med fokus på børnenes læring og trivsel. Kort sagt: Alle har et ansvar for, at børnene bliver så dygtige som muligt.

Havndal Skole og Børneby har det gode børnemiljø, der giver de bedste forudsætninger for at skabe livsduelighed hele livet resten af livet.

I Havndal Skole og Børneby har vi fokus på:

  • Trivsel
  • Læringslyst
  • Faglighed
  • Anerkendende tilgang
  • Fællesskab